Gymboree appeared on the TV program “Kodoku no Gurume”

2018.05.13

The Gymboree Play & Music Motoazabu (Tokyo) Site appeared in the famous TV Tokyo program “Kodoku no Gurume” – Season 7 #3.

  • GYMBO friends